Výpočet vykurovacieho výkonu

Tento formulár umožňuje orientačný výpočet potrebného vykurovacieho výkonu pre konkrétny priestor.

Výpočet vykurovacieho výkonu

Rozmery priestoru
šírka dĺžka výška (v metroch)
Sila izolácie
Tepelný koeficient
Rozdiel teplôt
(v °C)
Rozmery priestoru
Zo zadaných rozmerov sa vypočíta objem vykurovaného priestoru v m3.
Tepelný koeficient
Tento faktor je daný typom konštrukcie objektu. Čím lepšia je izolácia objektu, tým nižší bude tento koeficient.
  • k = 3,0–4,0 - Jednoduchý drevený objekt alebo neizolovaná oceľová hala
  • k = 2,0–2,9 - Jednoduchá konštrukcia, jednoduchá tehlová vrstva, jednoduché okná a strecha, slabá izolácia
  • k = 1,0–1,9 - Bežná konštrukcia, dvojitá tehlová vrstva, pár okien, bežná strecha, čiastočná izolácia
  • k = 0,6–0,9 - Moderná konštrukcia, dvojitá izolovaná tehlová vrstva, pár dvojitých okien, silno izolovaná podlaha, dobre izolovaná strecha
Rozdiel teplôt
Požadovaný teplotný rozdiel dosiahnutý pri vykurovaní. Ak je teplota v nevykurovanom priestore -5°C a požadujete priestor vykurovať na 15°C, bude hodnota teplotného rozdielu 20.

Eprofi obchody